Number of the records: 1  

To the basket   baník

 1. Descriptonrobotník, vykonávajúci činnosti v rámci vyhľadávania, dobývania a pri úprave rúd i uhlia. Podľa druhu práce to boli haviari, beháči, pratači, vrátkári, vyklápači, banskí a povrchoví tesári. V 60. rokoch 18. storočia, keď bolo na Slovensku asi 30 000 baníkov, pracovalo v baniach v Banskej Štiavnici asi 60 profesií. Od 13. storočia mali baníci výsady a privilégiá: boli osobne slobodní, mohli sa voľne pohybovať, nemuseli vykonávať poddanské práce, boli oslobodení od daní, vojenskej služby a pod. Ich hospodársky a politický život výrazne regulovalo banské právo. Baníci tvorili osobitnú spoločenskú skupinu s odlišnou materiálnou a duchovnou kultúrou i spoločenským životom. Mali vlastnú samosprávu na čele s krámskym richtárom (kramrichter) alebo cechmajstrom. Sociálnu starostlivosť zabezpečovali bratstvá (bratská pokladnica) a banský erár, poskytujúci baníkom penzie, podporu v chorobe, aj pre vdovy a siroty.
  Description authorJasna Gaburová
  BooksMarkov, J.: Baníci. In: Banícka dedina Žakarovce. Bratislava 1956, 628-641. Plicková, E.: Baníctvo. In: Hont. Tradície ľudovej kultúry. Zostavil J. Botík. Bratislava 1988, 119 – 137. Plicková, E: Banská Štiavnica. Martin 1973.
  Data source entryTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/banik
  See also baníctvo
  čipkárstvo
  banícky odev
  banícke obyčaje
  banícky výtvarný prejav
  banícky folklór
  References (4) - Encyclopedic Terms
  (5) - Digital Objects

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.