Number of the records: 1  

To the basket   komasácia

 1. Descripton(súbera) sceľovanie rozptýlených pozemkov jedného majiteľa s cieľom technologicky efektívnejšie obrábať pôdu. Realizovala sa výmenou alebo kúpou pozemkov. Prvé komasácie sa uskutočnil v rámci urbárskych regulácií Márie Terézie. Sceľovali sa najmä alodiálne (statkárske) pozemky vydelené z rustikálnej (urbárskej pôdy). Ten istý cieľ mala aj komasácia uskutočnená pri prechode z feudalizmu do kapitalizmu (zák. čl. 503 z r. 1871). Myšlienka komasácie bola pre ďalší rozvoj a efektívnosť poľnohospodárstva správna. Na území Slovensku jej realizácii však bránili vysoká agrárna preľudnenosť a systém dedičského práva, ktoré spôsobovali nepretržite drobenie parciel poľnohospodárskej pôdy. Prispieval k tomu aj nedostatok pracovných príležitostí mimo poľnohospodárstva, existencia trojpoľného hospodárenia i pretrvávajúce feudálne formy spoločného vlastníctva pôdy (urbár, komposesorát), ale aj rôzne administratívno-technické príčiny (nedostatky v katastrálnych mapách a pozemkových knihách).
  Description authorPeter Slavkovský
  BooksHorváth, P.: Poddaný ľud na Slovensku v prvej polovici 18. storočia. Bratislava 1963. Slavkovský, P.: Svet na odchode. Tradičná agrárna kultúra Slovákov v strednej a južnej Európe. Bratislava 2009.
  Data source entryTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/komasacia
  See alsotrojpoľné hospodárenie
  rustikál
  dominikál
  komposesorát
  urbár
  References (1) - Encyclopedic Terms

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.