Number of the records: 1  

To the basket   tenkeľ

 1. Descripton(pšenica špaldová) obilnina, druh archaickej pšenice. V období feudalizmu tenkeľ pestovali predovšetkým poddaní. Darilo sa mu na klčoviskách a v podhorskej pôde. Jeho pestovanie pretrvalo v niektorých oblastiach (Hont) až do začiatku 20. storočia. Bol obilninou chudobných vrstiev obyvateľstva. Pestoval sa v odrodách – tenkeľ červený a tenkeľ biely. Klas tenkeľu umožňoval robiť kvalitné krúpy, ktoré sa používali na prípravu kaše a pridávali do náplne jaterníc.
  Description authorPeter Slavkovský
  BooksHorváth, P.: Poddaný ľud na Slovensku v prvej polovici 18. storočia. Bratislava 1963. Markuš, M.: Tenkeľ a jeho karpatsko-európske obmeny. In: Slovenský národopis, roč. 23, 1975, č.1, 23-38. Podolák, J.: Pestovanie poľnohospodárskych plodín a chov hospodárskych zvierat na Slovensku od polovice 19. do polovice 20. storočia. In: Agrikultúra 4/1965, 29-77. Slavkovský, P.: Agrárna kultúra Slovenska – premeny v čase. Bratislava 2002.
  Data source entryTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/tenkel
  See also motykové hospodárenie
  jaternica
  kaša
  References (3) - Encyclopedic Terms

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.