Number of the records: 1  

To the basket   kútna plachta

 1. Descripton(kútnica, zástelná plachta, záponná plachta, plachta pre šestonedieľku, zasteľacia plachta, zastelačka, presteradlo, plachta na záclonu, ketižová plachta, šestka) obdĺžniková textília, zošitá z 2–3 až 5 kusov plátna, slúžiaca na priestorové oddelenie šestonedieľky od ostatného priestoru miestnosti v reálnom i magickom zmysle. Okolo dvoch strán postele, umiestnenej v rohu izby, ju po pôrode zavesila pôrodná baba. Plachta bola buď pripevnená na strope, alebo mala rohy zachytené na stenách a v strede bola zavesená na palici, hrabliach, vidlách zastoknutých v rohu postele. Aby bola šestonedieľka do vádzky chránená od zlých vplyvov, nesmeli za plachtu vojsť ani najbližší príbuzní mužského pohlavia a žena nemala spoza nej vychádzať. Ženu i dieťa mali chrániť predmety zašité, zavesené na plachte (cesnak, ihly, klince, byliny, kúsok chleba ai.) i výzdoba plachty (použitie červenej farby, motívov kohúta, Baránka božieho a pod.). Kútna plachta sa prípadne používala aj na zavitie dieťaťa neseného na krst alebo ju matka mala na pleciach pri vádzke, nevesta pri sobáši. Prípadne ňou zakryli ťažko umierajúcu ženu, aby jej odobrala bolesti (ako pri pôrode), alebo jej ju dali do truhly.
  Description authorJuraj Zajonc
  BooksBednárik, R.: Hmotná kultúra slovenského ľudu. In: Slovenská vlastiveda II. Bratislava 1943, 7-121. Stehlíková, M.: Ľudové zdobené plachty. Banská Bystrica 1966.
  Data source entryTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/kutna-plachta
  See also šestonedieľka
  vádzka
  References (12) - Encyclopedic Terms

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.