Number of the records: 1  

To the basket   remeslo

 1. Descriptonšpecializovaná nepoľnohospodárska malovýroba, založená na ručnej práci výrobcu vlastnými nástrojmi, vyžadujúca primeranú inštitucionálne získanú odbornú kvalifikáciu a spoločensko-stavovskú organizovanosť. Remeslá vznikali spoločenskou deľbou práce oddelením od poľnohospodárstva. Po príchode obyvateľov zo západnej Európy (napríklad počas nemeckej kolonizácie) na územie Slovenska boli strediskami remesiel mestá, predtým služobnícke osady. V 19. storočí prenikali remeslá vo väčšom rozsahu do vidieckeho prostredia. Najrozšírenejšie remeslá na Slovensku – obuvníctvo, čižmárstvo, krajčírstvo, mlynárstvo, kováčstvo, stolárstvo, mäsiarstvo – sa vykonávali väčšinou na dedinách. S rozvojom kapitalizmu mala na vývoj remesiel veľký vplyv veľkovýroba. Spôsobila stagnáciu a zánik niektorých druhov malovýroby (súkenníctva, tkáčstva, mydlárstva, hrebenárstva, klobučníctva a i.), no podnietila aj rozvoj iných remesiel. Prudko sa rozvíjali napríklad stavebné a potravinárske remeslá i remeselnícke služby, najmä zámočníctvo, klampiarstvo, hodinárstvo, murárstvo, dláždičstvo, inštalatérstvo, maliarstvo a natieračstvo, cukrárstvo, mäsiarstvo a údenárstvo, sódovkárstvo, holičstvo, práčovne, čistiarne, fotografi. Vznikli aj nové remeslá technického zamerania – elektrikári, zvárači, strojní zámočníci. Na konci 19. storočia sa začali zakladať remeselnícke školy, organizovali sa zveľaďovacie akcie, najmä kurzy domáckej výroby. To zvýšilo úroveň učňovského a vzdelávacieho procesu, ktorý sa dovtedy obmedzoval na majstrovu dielňu. V jazyku folklóru sa slovo remeslo používalo na označenie akéhokoľvek zamestnania a vzťahu k nemu: Aké remeslo, taký címer; Devätoro remesiel a desiata psota; Remeselník zlatá babka, keď netečie, aspoň kvapká a pod.
  Description authorMichal Kaľavský
  BooksKaľavský, M.: Vývoj remesiel na Slovensku po zrušení cechov. In: Vlastivedný časopis, roč. 28, 1979, 182 - 185. Novotný, J.: Ke stavu řemeslné výroby a postavení řemeslníků na východním Slovensku v první polovině 19. století. In: Nové obzory, 12, 1970, 47 - 89. Špiesz, A.: Remeslo na Slovensku v období existencie cechov. Bratislava 1972.
  Data source entryTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/remeslo
  See also čižmárstvo
  remeselník
  remeselnícky patrón
  pokrývačstvo
  piliarstvo
  obuvníctvo
  mlynárstvo
  mieškarstvo
  mäsiarstvo
  krajčírstvo
  kotlárstvo
  remeslo
  safianíctvo
  zámočníctvo
  voštinárstvo
  voskárstvo
  tokárstvo
  tkáčstvo
  tesárstvo
  stolárstvo
  sitárstvo
  ševcovstvo
  sedlárstvo
  korytárstvo
  kolárstvo
  remenárstvo
  pekárstvo
  kominárstvo
  klobučníctvo
  hámorníctvo
  gubárstvo
  garbiarstvo
  debnárstvo
  cech
  nožiarstvo
  sviečkarstvo
  tehliarstvo
  klampiarstvo
  kachliarstvo
  holičstvo
  halenárstvo
  gombikárstvo
  dielňa
  čipkárstvo
  cajgárstvo
  brašnárstvo
  barchetárstvo
  brdárstvo
  References (54) - Encyclopedic Terms
  (4) - Digital Objects

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.