Number of the records: 1  

To the basket   hlásnik

 1. Descripton(bachter, vartáš) nočný strážnik, obecný sluha. Jeho úlohou bolo držať požiarnu stráž, dozerať na dodržiavanie nočného pokoja, chrániť dedinu pred nemravníkmi a zlodejmi. K jeho úradnému výstroju patrili: halena, halapartňa alebo palica, hlásny roh alebo trúba, lampáš. Službu nastupoval po zotmení a končil s brieždením. Pri obchôdzke dediny odtruboval každú hodinu. V lete trúbil na večierku o 22.00 hodine, v zime o 21.00 hodine. Čas ohlasoval vo veršoch. Z celého územia Slovenska ja známa, s malými regionálnymi obmenami, dur-molová hlásnická pieseň „Chvál každý duch Hospodina…“. Samostatná funkcia obecného hlásnika zanikla na Slovensku v 30. rokoch 20. storočia. V čase žatvy, mlatby, keď bola zvýšená potreba chrániť úrodu pred požiarom, služba nočného strážnika sa obyčajne zosilnila. Spravidla sa v nej vystriedali muži zo všetkých domov.
  Description authorKatarína Apáthyová-Rusnáková
  BooksApáthyová-Rusnáková, K., Stoličná, R.: Spoločenstvo obce a rodiny. In: Slovensko. Európske kontexty ľudovej kultúry. Zostavila R. Stoličná. Bratislava 2000, 171-189. Filová, B.: Spoločenský a rodinný život. In: Slovensko. Ľud – II. časť. B. Filová a kolektív. Bratislava 1975, 947-984.
  Data source entryTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/hlasnik
  See also obecný sluha
  References (5) - Encyclopedic Terms
  (1) - Digital Objects