Number of the records: 1  

To the basket   posvadobná hostina

 1. Descripton(hejna, omlady, opáčky, otrusky, poprávky) menšie pohostenie podávané v dome nevesty, ženícha alebo v obidvoch rodinách, väčšinou do týždňa po svadbe. Bolo príležitosťou na návštevy novospríbuznených rodín, rodičov oboch manželov navzájom a návštevu mladej ženy v dome svojich rodičov. Slúžila ajna pohostenie tých, ktorí sa nemohli najesť počas svadby (kuchárky) a tých, ktorí neboli na svadobnej hostine, napríklad susedov.
  Description authorRastislava Stoličná
  BooksStoličná, R.: Sémantika potravín v svadobnom obrade. In: Etnológia a kultúrne dedičstvo. Zostavili O. Danglová, R. Stoličná. Bratislava 2001, 91-97.
  Data source entryTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/posvadobna-hostina
  See also svadobná hostina
  References (1) - Encyclopedic Terms

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.