Number of the records: 1  

To the basket   brána

 1. Descripton(vráta, kapura) konštrukcia uzatvárajúca vchod z ulice do dvora. Do polovice 19. storočia prevažovali otvorené dvory. Najstaršie datované brány z dedinského prostredia sú zo 17. storočia. Najarchaickejšou formou brány bol dielec tŕňového, vypletaného, žŕdkového alebo došteného plotu, ktorý sa podľa potreby odsunul alebo prisunul. Najrozšírenejšou formou sú jedno- alebo dvojkrídlové brány, v pántoch zavesené na drevených alebo murovaných stĺpoch. Častou súčasťou brány bola strieška, ktorá ju chránila pred dažďom. Brána slúžila ako priechod pre voz so záprahom, alebo pre zvieratá pri výhone na pašu. Pre ľudí bola spravidla povedľa brány umiestnená bránička. Brána okrem komunikačnej funkcie, najmä v majetnejších rodinách, plnila aj reprezentačnú a estetickú funkciu. Súčasťou dekoratívneho stvárnenia brány bývali vročenia, vlastnícke znaky a rôzne, najmä ochranné symboly.
  Description authorJán Botík
  BooksPolonec, A.: Brány a bránky ako stavebné objekty v oblasti Štiavnického pohoria. In: Zborník Slovenského národného múzea - Etnografia, roč. 63, 1969, 143-168.
  Data source entryTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/brana
  References (3) - Encyclopedic Terms
  (75) - Digital Objects

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.