Number of the records: 1  

To the basket   letečko

 1. Descripton(leto, lesola, máj, májik, hájik) zelená halúzka ozdobená stužkami, slamenými retiazkami a výfúknutými vajíčkami; súčasť jarnej obchôdzky; symbol prebúdzajúceho sa života, jarnej a letnej vegetácie, protipól symbolu zimy (Moreny). Na západnom Slovensku s ním chodili dospievajúce dievčatá prevažne na Kvetnú nedeľu hneď po zničení Moreny (niekde týždeň po jej vynesení), alebo v niektorú nedeľu v čase od nedele Laetare (tri týždne pred Veľkou nocou) do Juraja (24. apríl). Skupiny troch až piatich dievčat obchádzali domy a rozdávali zelené vetvičky, vinšovali zdar v hospodárstve, zdravie v rodine. Odmenené boli vajíčkami alebo peniazmi. Niekde s letečkom len prešli dedinou, aby oznámili príchod teplejších dní (odomykanie zeme). Súčasťou obchôdzky boli pod oknami spievané piesne, ktoré zdôrazňovali motív vynesenia zimy a prinesenia leta (na okolí Hlohovca: Nesieme vám máj pod zelený háj; v Lábe Milé leto, milé, kdes tak dlho bolo?). V súčasnosti sa obrad prinášania letečka posunul do zábavno-dramatickej polohy a pretrváva v repertoári detských folklórnych súborov.
  Description authorEleonóra Klepáčová
  BooksHorváthová, E.: Rok vo zvykoch nášho ľudu. Bratislava 1986, 157–174. Klepáčová, E.: Jarné obchôdzky. In: Etnografický atlas Slovenska. Bratislava 1990, 79. Klepáčová, E.: Symbolika zelene v kresťanských sviatkoch. In: Zeleň v lidových obyčejích. Zost. L. Tarcalová. Uherské Hradiště 2003.
  Data source entryTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/letecko
  See also Juraj
  Morena
  obchôdzky
  vajce
  vinšovanie
  Kvetná nedeľa
  zeleň
  References (8) - Encyclopedic Terms
  (11) - Digital Objects

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.