Number of the records: 1  

To the basket   Marek

 1. Descripton(25. apríl) svätec, apoštol, evanjelista; tajomník svätého Petra v Ríme; šíril kresťanstvo v Líbyi, zomrel ako mučeník v Alexandrii; ochranca ozimín. Podľa legendy sa mu nad lagúnou Jadranu zjavil anjel a zvestoval mu, že na tom mieste vznikne na jeho počesť mesto. O štyri storočia neskôr tu vzniklo mesto Benátky, postavené ľuďmi utekajúcimi pred Húnmi. Jeho atribútmi na zobrazeniach sú okrídlený lev alebo pero a kniha evanjelia. V tradičnej kultúre sa k tomuto dňu viazali ochranné úkony zamerané na polia obsiate obilninami. Na väčšine územia sa ešte v 20. storočí vykonávali procesie do polí, kde ich kňaz posväcoval. Dievčatá ozdobovali zástavy vencami z ozimín. Hrste ozimín si ľudia brali domov a dávali do okien na ochranu alebo hádzali do ohňa pri búrke. Na Spiši obchádzali gazdovia polia a zapichovali do ozimín vŕbové prúty. S dňom Marka sa viaže pranostika: Na Marka má sa už vrana do oziminy schovať.
  Description authorViera Feglová
  BooksHorváthová, E.: Výročné a príležitostné zvyky. In: Horehronie II. Ed. J. Mjartan. Bratislava 1974, 284. Melicherčík, A.: Slovenský folklór. Chrestomatia. Bratislava 1959, 132. Socháň, P.: Na svätého Marka (25. apríla). In: Slovenský denník, 13, 1. 5. 1930, č. 96, 2.
  Data source entryTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/marek
  See also obilniny
  búrka
  obchádzanie
  ochranná mágia
  svätenie
  pranostika
  References (2) - Encyclopedic Terms

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.