Number of the records: 1  

To the basket   Mláďatká

 1. Descripton(28. december) podľa kresťanskej tradície spomienkový deň na betlehemské deti, ktoré dal Herodes usmrtiť, dúfajúc, že je medzi nimi aj novorodený Ježiš. Biblický príbeh v ľudovom prostredí pripomínalo šibanie malých chlapcov. Podľa ľudových vysvetlení malo vyjadrovať utrpenie betlehemských detí. V okolí Trenčína s tým súvisel aj zákaz prác, pri porušení ktorého mali umierať deti. Z cirkevných prameňov zo 16. storočia vyplýva, že šibanie cirkev nielen prijala, ale prúty aj posväcovala. Vianočná šibačka dievčat (mládenkovanie) bola rozšírená do polovice 20. storočia na Spiši, Horehroní, v Novohrade a v niektorých oblastiach západného Slovenska. V Honte bolo rozšírené chodenie s chrienom, brezovým prútom s chrenom pripevneným na konci. Pri príchode do domu dievčat hovorili: Doniesli sme vám chrien, aby ste boli celý rok zdraví. Za odmenu dostávali naturálie, neskôr peniaze. Kultové predstavy dokladá údaj z konca 19. storočia z Gemera, kde platil zákaz vymetania kútov izby, aby nevymietli bôžikov – rodových predkov, ktorí sa mali zdržiavať počas vianočných sviatkov v obydliach svojho rodu. Ku dňu Mláďatiek sa viažu pranostiky o prosperite: Ak je na nebi veľa hviezd, bude veľa sliepok; o počasí: Ak prší celý deň, bude suchý rok, ako aj veštby: Ak prší dopoludnia, budú zomierať deti, ak popoludní, dospelí.
  Description authorViera Feglová
  BooksDobšinský, P.: Slovenské obyčaje, povery a čary. Bratislava 1993, 105. Horváthová, E.: Rok vo zvykoch nášho ľudu. Bratislava 1986, 101-103. Horváthová, E.: Zvyky a obrady. In: Hont. Tradície ľudovej kultúry. Zost. J. Botík. Banská Bystrica 1988, 519.
  Data source entryTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/mladatka
  See also kult predkov
  šibanie
  smeti
  svätenie
  pranostika
  zeleň
  References (3) - Encyclopedic Terms