Number of the records: 1  

To the basket   spomienkové dni

 1. Descriptonsviatky venované pamiatke mŕtvych členov rodiny. Pôvodne sa konali spomienky, slávnosti a hostiny na počesť mŕtvych na hroboch v individuálnych pamätných dňoch – na 2., 3., 6., 9., 20., 40. alebo iný deň, potom po polroku alebo roku odo dňa úmrtia. Starostlivosť o mŕtvych predkov bola v tradícii indoeurópskych národov zakorenená tak silno, že postupne prešla do západoeurópskeho kresťanského obradového kalendára (Všechsvätých, Dušičky, Veľká noc, Turíce). Na Slovensku sa pod vplyvom cirkvi venovala zvýšená pozornosť čisteniu cintorína, úprave hrobov a kladeniu čečinových vencov, obkladaniu hrobov machom a čečinou na Sviatok všetkých svätých (1. november) a na Pamiatku zosnulých (2. november). V tieto dni horeli na hroboch sviečky ako symbol večného svetla, ktoré svieti dušiam veriacich. Kladenie kvetov na hroby je v roľníckej kultúre pomerne novým javom, rozšíril sa u nás koncom 19. storočia. Časté bolo zdobenie hrobov bahniatkami z vŕby posvätenými vo veľkonočnom týždni. Nosenie vianočného stromčeka na hroby mladých ľudí alebo detí je na Slovensku novým javom, rozšíreným po 2. svetovej vojne, môže však významovo súvisieť tiež so svadobným stromom alebo so sadením stromov na hroby mladých ľudí.
  Description authorĽubica Chorváthová
  BooksHorváthová, E.: Rok vo zvykoch nášho ľudu. Bratislava 1986. Chorváthová, Ľ.: Spomienkové slávnosti mŕtvych a výskum ich životnosti (návrh metodologického postupu). In: Národopisné informácie, 1980, č. 1, 237-245. Murko, M: Stolování na hrobech (Das Grab als Tisch). In: Horák J. (ed.): Rozpravy z oboru slovanského národopisu. Praha 1947, 215-328.
  Data source entryTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/spomienkove-dni
  See also Sviatok všetkých svätých
  Pamiatka zosnulých
  strom života
  strom
  smrť
  jedlo pre zomretých
  hrob
  cintorín
  vianočný stromček
  veľkonočný týždeň
  zeleň
  References (5) - Encyclopedic Terms

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.