Number of the records: 1  

To the basket   Valentín

 1. Descripton(14. február) svätec žijúci v 3. storočí, uctievaný ako mučeník. Rímskokatolícka cirkev si v tento deň pripomína rímskeho kňaza i jeho menovca biskupa – svätého Valentína z Terni v Taliansku. Časť historikov tvrdí, že išlo o tú istú osobu. Podľa legendy bol 14. februára 250 alebo 269 popravený za to, že tajne sobášil zaľúbených. Cisár Klaudius II. zakázal sobáše, aby v armáde boli len slobodní muži, bojujúci udatnejšie než ženatí. Na základe legendy, a asi aj v spojitosti s prebúdzaním sa prírody v dobe sviatku, sa v svetskej tradícii Valentín stal patrónom zaľúbených. Prvú valentínku – písomný pozdrav vyjadrujúci lásku a náklonnosť – poslal svojej žene asi francúzsky vojvoda Karol Orleánsky v roku 1415 z britského zajatia. Na Slovensku bol v spojitosti s týmto dňom zaznamenaný v prvej polovici 20. storočia zákaz na Valenta priasť alebo píliť drevo, lebo by človeku hnisali prsty, a tiež zákaz piecť chlieb, pretože kto na Valenta pečie chlieb, umrie.
  Description authorJuraj Zajonc
  BooksBednárik, R.: Príspevok k pohrebným zvykom slovenského ľudu. In: Národopisný sborník, zv. 1, 1939, 54-88. Žáková, K.: Sv. Valentín [14. februára]. In: Katolícke noviny, č. 6, 2002, 4.
  Data source entryTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/valentin
  See also chlieb
  References (1) - Encyclopedic Terms