Number of the records: 1  

To the basket   dievocká rozlúčka

 1. Descripton(vienok, na kašu, na beluše, oplakávanie panenstva, pierkoviny) predsvadobný obyčaj potvrdzujúci vylúčenie mladuchy zo spoločenstva slobodných dievok. Konala sa v dome mladuchy zvyčajne v predvečer sobáša. Mala vážny obradový charakter. Jej podstatou bol spev obradových svadobných piesní (rozluky, odberanky, na zore) s motívmi rozlúčky so slobodou, panenstvom, mladosťou, krásou, čo vyvolávalo plač mladuchy. Rozlúčka sa potvrdzovala pohostením (kaša, koláče, ovocie), obdarovaním dievok (stužky, šatky, peniaze), niekde aj peňažnou zbierkou pre mladuchu. Zvláštnosťou bolo spoločné nocovanie družiny na slame v dome mladuchy poslednú noc pred sobášom (Horehronie, Zázrivá, severný Zemplín). V súčasnosti sa obnovuje pod názvom rozlúčka so slobodou s takmer rovnakým priebehom, aký má mládenecká rozlúčka ženícha.
  Description authorKornélia Jakubíková
  BooksKomorovský, J.: Tradičná svadba u Slovanov. Bratislava 1976.
  Data source entryTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/dievocka-rozlucka
  See also mládenecká rozlúčka
  sobáš
  svadba
  References (2) - Encyclopedic Terms
  (8) - Digital Objects

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.