Number of the records: 1  

To the basket   krstiny

 1. Descripton(krštenia, radostník) oslava narodenia dieťaťa, forma prijatia medzi príbuzných a spoločenstvo, potvrdenie vzniknutých sociálnych rolí vo vzťahu dieťaťa a rodičov. Rozvinuli sa najmä v 18. storočí ako hostiny spojené s obdarúvaním po cirkevnom krste. Konali sa popoludní v deň krstu, ojedinele jeden až dva týždne po ňom; počas nich bola rodička s novorodencom za kútnou plachtou. Na Orave, Kysuciach, v Liptovskej Tepličke, v Gemeri mali ešte v polovici 20. storočia charakter neviazanej ženskej zábavy. Hostí pozývala pôrodná baba alebo niekto z príbuzenstva prinesením koláča a pálenky (radostník). Účastníci vo sviatočnom odeve nosili pre dieťa dary a potraviny – varené jedlo, pálenku, pečivo. V niektorých lokalitách okrem hlavných krstín existovalo do roka menšie pohostenie (nápravky, otrusky, radoviny, narodzivie). Tradičnými darmi krstných rodičov boli plátno, odev a peniaze, novšími sú náušnice pre dievčatko a pre chlapca retiazka. V posledných desaťročiach 20. soročia sa zvykli konať aj v rodinách, kde deti neboli cirkevne pokrstené, spravidla po občianskom obrade vítania detí do života, niekde sa pripravovala hostina po cirkevnom aj občianskom obrade.
  Description authorZuzana Beňušková
  BooksJakubíková, K.: Rodinné obyčaje. In: Tradície slovenskej rodiny. Zost. M. Botíková. Bratislava 1977, 161-188. Horváthová, E.: Zvyky a obrady. In: Hont. Tradície ľudovej kultúry. Zost. J. Botík. Martin 1988, 468-548. Mjartan, J.: Hornonitrianske zvyky pri narodení. Horná Nitra 6. 1974, 53-88.
  Data source entryTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/krstiny
  See also hostina
  krst
  kmotrovstvo
  sviatočný odev
  krstní rodičia
  pôrodná baba
  novorodenec
  dar
  radostník
  kútna plachta
  pálenka
  krstinové piesne
  References (10) - Encyclopedic Terms
  (22) - Digital Objects

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.