Number of the records: 1  

To the basket   mládenecká rozlúčka

 1. Descripton(svieca, várky, družbovský, parobský tanec, na kohúta, na kačor, obigrofka, pleščiny) predsvadobný obyčaj symbolizujúci ukončenie mládeneckého života ženícha, rozlúčku so slobodnou mládežou. Na rozdiel od dievockej rozlúčky bola to zábava s hudbou a tancom. Konala sa v predvečer svadby v dome ženícha alebo v krčme, buď len pre mládencov, alebo pre všetku mládež dediny. Jej súčasťou býval aj obradový čisto mládenecký tanec. V súčasnosti je rozšírené takzvané prepíjanie slobody ženícha so svojimi priateľmi.
  Description authorKornélia Jakubíková
  BooksKomorovský, J.: Tradičná svadba u Slovanov. Bratislava 1976.
  Data source entryTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/mladenecka-rozlucka
  See also dievocká rozlúčka
  družbovský tanec
  mládenecké tance
  mužské tance
  svadba
  References (3) - Encyclopedic Terms

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.