Number of the records: 1  

To the basket   pozývanie na svadbu

 1. Descripton(povolání, zvanie, pytane) etiketná norma určujúca spôsob pozvania svadobných hostí. Tieto spôsoby boli na Slovensku regionálne i lokálne diferencované. Najrozšírenejšie bolo pozývanie družbami alebo zváčom, ktorí boli označení pierkami, zdobenými palicami a prednášali pozývacie formule. Pozýval aj mladý pár (spoločne alebo osobitne), aj svadobní rodičia. Znakom pozvania bolo aj posielanie osobitného pečiva (poklona, radostník) do pozývaných domov. Pozývalo sa opakovane (dva alebo trikrát) v čase ohlášok. Odmietnuť sa nepatrilo. Ešte tesne pred sobášom sa robilo takzvané (zháňanie, zvolávanie, zberanie ľudí, ktorých bolo treba opätovne prosiť, ba takmer násilím priviesť na svadbu. Vyžadovalo sa osobne priviesť najmä svadobných funkcionárov. Pozývanie družbami v priebehu 20. storočia postupne zanikalo, v súčasnosti je zriedkavé. Nahradili ho tlačené pozvánky posielané poštou.
  Description authorKornélia Jakubíková
  BooksKomorovský, J.: Tradičná svadba u Slovanov. Bratislava 1976. Jakubíková, K.: Účasť lokálneho spoločenstva na svadbe na Slovensku. In: Národopisné informácie, 1986, č. 2, 51-65.
  Data source entryTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/pozyvanie-na-svadbu
  See also družba
  svadobní hostia
  pierko
  palica
  ohlášky
  sobáš
  svadba
  References (2) - Encyclopedic Terms
  (3) - Digital Objects

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.