Number of the records: 1  

To the basket   svadobná zábava

 1. Descripton(veselie) veselica usporiadaná pre účastníkov svadby. Zahrnovala spev, hudbu, tanec, reči a vinše, hádanky, žarty, hry, dramatické scénky a výstupy masiek (rozšírený bol výstup kuchárky s obarenou rukou, novšie baby s deckom). Zábavnú formu mali aj spôsoby vyberania peňazí pri peňažných zbierkach. Erotický obsah zábavy mal zabezpečiť plodnosť mladému páru. Miestom tanečnej zábavy bola izba či humno, niekde krčma. Právo zúčastniť sa na nej mali všetci členovia dedinského spoločenstva. Na súčasných svadbách prevláda tanec pri modernej tanečnej hudbe. Mladý pár máva sólo v kruhu svadobčanov, po čase ich v tanci všetci vystriedajú. Zábavu a hry organizujú diskdžokeji alebo profesionálni starejší.
  Description authorKornélia Jakubíková
  BooksDúžek, S.: Tance a tanečné príležitosti v tradičnej slovenskej svadbe. In: Slovenský národopis, roč. 45,1997, č. 4, 392-402. Elscheková, A.: Svadba a svadobné piesne. In: Musicologica slovaca. roč. 14, 1989, 72-118.
  Data source entryTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/svadobna-zabava
  See also humno
  starejší
  svadobná družina
  maska
  plodonosná mágia
  svadobné hry
  svadobné piesne
  References (2) - Encyclopedic Terms
  (4) - Digital Objects

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.