Number of the records: 1  

To the basket   svadobné odobierky

 1. Descripton(odpytovanie, odberanie, preprašanie) obradné akty vylúčenia mladuchy a ženícha z rodičovskej rodiny. Konali sa pred odchodom na sobáš a opätovne po sobáši pred odchodom mladuchy do domu ženícha. Mali emocionálne pôsobivý, obradný priebeh. Mladý pár kľačal (u evanjelikov stál) pri stole a rodičia mali položené ruky na ich hlave alebo pleciach (na východnom Slovensku držali nad nimi chlieb). Podstatou bolo prednesenie textu ďakovanky, odberanky, odpýtanky. Predriekal ho starejší, zriedkavo mladucha sama (Gemer, Turiec). Rodičovské požehnanie spočívalo v prekrižovaní, pokropení svätenou vodou a vzájomnom pobozkaní sa alebo v bozkaní rúk rodičom. Odobierku sprevádzal plač mladuchy. Podporovali ho aj texty žiaľnych svadobných piesní (odberanky, rozluky). V súčasnosti je odobierka od rodičov pred sobášom jedným z najstabilnejších a najrozšírenejších prvkov svadby.
  Description authorKornélia Jakubíková
  BooksKomorovský, J.: Tradičná svadba u Slovanov. Bratislava 1976.
  Data source entryTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/svadobne-odobierky
  See also starejší
  obradný plač
  chlieb
  svadobné piesne
  mladucha
  sobáš
  References (1) - Encyclopedic Terms
  (24) - Digital Objects

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.