Number of the records: 1  

To the basket   svadobní hostia

 1. Descripton(vešeľnici, zástolníci) pozvaní účastníci svadby. Účasť hostí mala v dobách, keď neexistovali právne dokumenty, dôležitý právny svedecký význam, dôkaz platnosti uzavretého manželstva. Okruh pozývaných na Slovensku tvorili príbuzní až do tretieho stupňa, rovesníci mladého páru, susedia (niekde aj susedia po roli). Hostia – muži boli označení pierkom, čo sa postupne zaužívalo ako znak všetkých pozvaných hostí. Povinnosťou každého hosťa bolo priniesť svadobný dar a prispieť na peňažné zbierky počas svadby. Hostia mali právo sedieť pri stole a zo svadby si odniesť výslužku. Pri viacdňových svadbách sa hostia striedali, odchádzali domov a opäť sa vracali. V súčasnosti sa okruh pozývaných z radov príbuzenstva a susedstva zúžil, rozširuje sa okruh známych a spolupracovníkov. Všetci hostia sa zúčastňujú na celej svadbe.
  Description authorKornélia Jakubíková
  BooksJakubíková, K.: Účasť lokálneho spoločenstva na svadbe na Slovensku. In: Národopisné informácie, 1986, č. 2, 51-65.
  Data source entryTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/svadobni-hostia
  See also dar
  hosť
  výslužka
  pierko
  References (3) - Encyclopedic Terms
  (4) - Digital Objects

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.