Number of the records: 1  

To the basket   agrárna mágia

 1. Descriptonodborné označenie úkonov zameraných na rast, dozrievanie a plodnosť pestovaných rastlín. Vychádzali z magických predstáv a robili sa buď ako jasný zámer výročného obradu, alebo boli tradičnou súčasťou pracovných postupov. Napríklad pri vození hnoja na polia sa na zlepšenie jeho účinku vkladala do prvej a poslednej kopy čečina, aby sa polia rýchlo zazelenali; pred siatím obilia sa medzi zrno zamiešali zrnká klasov z dožinkového venca; po žatve na poli nechali prvé, posledné alebo najkrajšie klasy nezožaté, aby sa zachovala jeho úrodnosť; pri siatí konopy, ktorá sa spracúvala na textil, vložili do semena celé vajíčko, aby konopa skoro kvitla. Prvky agrárnej mágie sú prítomné aj vo zvykoch realizovaných na Štedrý večer (kladenie vypestovaných plodín na sviatočný stôl), v koledách, vianočných, novoročných a jarných vinšoch zameraných na hojnú úrodu, dobrú pašu a dostatok sena, v jarných vinšoch privolávajúcich dážď a podobne.
  Description authorKatarína Popelková
  BooksHorváthová, E.: Rok vo zvykoch nášho ľudu. Bratislava 1986. Feglová, V.: Obetiny; Prvá oračka; Prvý výhon dobytka; Žatevné obyčaje. [mapy]. In: Etnografický atlas Slovenska. Bratislava 1990, 81, mapy 23-25. Slavkovský, P.: Svet na odchode. Tradičná agrárna kultúra Slovákov v strednej a južnej Európe. Bratislava 2009.
  Data source entryTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/agrarna-magia
  See also úroda
  štedrovečerný stôl
  Štedrý večer
  dožinky
  koledovanie
  mágia
  plodonosná mágia
  vinšovanie
  dožinkový veniec
  References (14) - Encyclopedic Terms

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.