Number of the records: 1  

To the basket   búrka

 1. Descriptonzrážky vo forme dažďa, sprevádzané silným vetrom, hrmením a bleskami. V názoroch na tento jav sa praktické skúsenosti s nepriaznivými dôsledkami búrok na obydlie a roľnícke hospodárstvo prelínali s predstavami o potrebe magickej ochrany pred prírodnými živlami. Aby v čase jarného rastu obilnín neprišla zničujúca búrka, nesmeli sa (napríklad v dedinách v doline rieky Hornád) vynášať spod strechy periny pred dňom Juraja (24. apríl). Pri prvej búrke v roku si mohli ľudia zabezpečiť magickými úkonmi – opretím sa o strom, múr, váľaním sa po zemi – zdravie a silu. Blížiacu sa búrku zaháňali trúbením a zvonením zvonov. Pred dvere zvykli klásť prekrížené nástroje používané pri pečení chleba, do ohňa hodiť vŕbové prúty posvätené v kostole na Veľkú noc, zapáliť sviecu posvätenú na Hromnice a podobne. Človek, ktorý bol počas búrky mimo dediny, mal byť chránený pred úderom blesku, ak mal pri sebe niekoľko stebiel oziminy posvätenej kňazom na Marka (25. apríl), alebo ak sa ukryl pod liesku. Podľa kresťanskej legendy tento strom poskytol ochranu Panne Márii s dieťaťom a Jozefovi pri ich úteku z Egypta.
  Description authorKatarína Popelková
  BooksHorváthová, E.: Materiály zo zvykoslovných a poverových reálií na Hornom Spiši. In: Slovenský národopis, 1972, roč. 19, č. 3, 484-503. Horváthová, E.: Tradičná duchovná kultúra. In: Michálek, J. a kol. Ľud Hornádskej doliny. Košice 1989, 233-294.
  Data source entryTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/burka
  See also sekera
  Hromnice
  vajce
  sväteniny
  predpoveď
  ochranné predmety
  ochranná mágia
  kohút
  hluk
  drak
  dážď
  Božie telo
  had
  References (22) - Encyclopedic Terms

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.