Number of the records: 1  

To the basket   čarovanie

 1. Descriptonzo staroslovenčiny zachované slovo vyjadrujúce predpovedanie z rytých alebo kreslených čiar. Slovo sa používalo na pomenovanie rozličných magických praktík (veštenie, privolávanie mŕtvych, zariekanie), ktorými čarodejník sledoval ciele v skutočnosti ťažko, pomaly alebo vôbec neuskutočniteľné. Veštby čarovaním sú založené na príprave situácie ústiacej do jednoznačnej odpovede na určitú otázku: napríklad žena zistila, že jej budúce dieťa bude chlapec, ak jej z prsnej kosti sliepky, o ktorú sa ťahala s inou tehotnou ženou, ostala v ruke väčšia časť. Niektoré z foriem privolávania mŕtvych (nekromancie) s cieľom získať od nich odpoveď na istú otázku, sa zachovali v slovenských rozprávkach. Podľa folklórnych podaní sa čarovanie používalo aj v ľúbostnej mágii na privolanie živého či mŕtveho milenca. Čarovanie, často spojené so zariekaním, sa na Slovensku chápalo ako pozitívne zameraná činnosť (na liečenie napríklad slúžila čarená voda). Čarovanie s cieľom poškodiť, spojené prípadne so zaklínaním, bolo známejšie pod názvom porobenie.
  Description authorKatarína Popelková
  BooksHoluby, J. Ľ.: Národopisné práce. Zost. J. Mjartan. Bratislava 1963, 313-361. Horváthová, E.: Zvykoslovie a povery. In: Slovensko. Ľud – II. časť. Bratislava 1975, 1022-1033. Olejník, J.: Pastierska mágia v oblasti Vysokých Tatier. In: Nové obzory, roč. 7, 1965, 366-402.
  Data source entryTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/carovanie
  See also ľúbostná mágia
  mágia
  porobenie
  veštenie
  zaklínanie
  zariekanie
  magické prostriedky
  striga
  References (7) - Encyclopedic Terms

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.