Number of the records: 1  

To the basket   čert

 1. Descripton1. (pľuhavec, pokušiteľ, priepasnik, pekelník, zlý duch) – nadprirodzená bytosť rozličnej podoby, stelesnenie zla a pekelných síl, diabol. Jeho predstava je prienikom pohanských predstáv o škodlivých démonoch s oficiálnymi stredovekými, ktoré sa vyvinuli na základe kresťanského učenia. V tradícii Slovenska je čierny, chlpatý, má špicaté uši, rohy, kopytá, dlhý kravský chvost a vidly. Vystupoval v podobe zvieraťa (čierny cap, baran, pes, kocúr, kohút, čierny vták s červenými očami) či človeka (paholok, čierny pán či lesník s konským či kravským kopytom), aj ako červená ohnivá guľa, reťaz či vzdušný vír. Ako reprezentant zlých síl, ktorých domovom bola noc (rozprávková formula kohút zaspieval a čert sa na kolomaž rozlial), vychádza i z predstáv o svete mŕtvych. Bol v spojení so strigami a strigôňmi, ktorým prepožičiaval svoju moc a učil ich čarodejníckym praktikám. Smrteľníkom plnil želania týkajúce sa bohatstva, ak mu sľúbili dušu. S čertom (diablom) boli stotožňovaní aj ľudia trpiaci rôznymi duševnými chorobami, epilepsiou, kŕčovitými záchvatmi. Chorobné prejavy sa vysvetľovali ako posadnutosť a riešili sa zaklínaním a vyháňaním diabla z tela (exorcizmus), čo dokladá hovorový výrok Vyženiem ti čerta z tela! V slovenskom folklóre vystupuje čert takmer vo všetkých žánroch – v rozprávke, povesti, poverovom rozprávaní, legende, anekdote, v ľudovom divadle, ľudovej piesni, v prísloviach, kliatbach, nadávkach. Jeho pomenovanie sa často vyskytuje v liečiteľstve, strave i v miestnych názvoch; 2. (šolcovka) – názov vyorávača používaného pri zbere zemiakov.
  Description authorTatiana Cibulová
  BooksHorváthová, E.: Názory, představy a zvyky slovenského lidu. In: Československá vlastivěda III. Praha 1968, 555-589. Gašparíková, V. – Melicherčík, A.: Slovanská mytológia a démonológia. In: Román, J.: Mýty starého sveta. Bratislava 1966, 426-460.
  Data source entryTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/cert
  See also duša
  kohút
  peklo
  pes
  strigôň
  zaklínanie
  čarovné rozprávky
  epilepsia
  striga
  References (15) - Encyclopedic Terms
  (3) - Digital Objects

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.