Number of the records: 1  

To the basket   dážď

 1. Descriptonzrážky padajúce v kvapkách na zem. Jeho osožnosť či škodlivé účinky celoročne súviseli s prosperitou roľníckych spoločenstiev. Princípy predpovedania dažďa obsahujú pranostiky a známe boli aj viaceré magické praktiky. Potrebou vyvolať dážď odôvodňovali v niektorých regiónoch Slovenska do konca 19. storočia pálenie ohňov na kopcoch v období letného slnovratu. K základným prvkom tradičných obradov na vyvolanie dažďa patrilo polievanie oráča a žníc vodou či namáčanie poľnohospodárskeho náradia. Dážď malo privolať aj narušenie mraveniska (okolie Bánoviec nad Bebravou) i zakopanie živých rakov pod oblok (Spiš). Oddialiť dážď pri žatve sa pokúšali riekankami – na západnom Slovensku prikazovali deťom volať: Neprš, neprš, dážď, povezieme raž, na koláčky, na pagáčky, tebe dáme tiež! Pri hrabaní sena platil zákaz klásť hrable na zem zubami nahor, aby sa nerozpršalo. Májový dážď mal podnietiť vegetáciu i rast vlasov, malé deti však od neho mohli ostať pehavé.
  Description authorKatarína Popelková
  BooksHorváthová, E.: Príroda v svetonázorových predstavách slovenského ľudu. In: Studia academica slovaca, 6, 1977, 161-176. Jakubíková, K.: Duchovná kultúra ľudu. In: Zamagurie. Národopisná monografia oblasti. Zost. J. Podolák. Košice 1972, 195-272.
  Data source entryTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/dazd
  See also hrable
  žatva
  výročné ohne
  búrka
  oblievanie
  predpoveď
  slnovrat
  pranostika
  had
  References (7) - Encyclopedic Terms

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.