Number of the records: 1  

To the basket   dĺžkové miery

 1. Descriptonmiery na meranie dĺžky a vzdialenosti. Vychádzali z rímskeho merného systému. Od 16. storočia sa v južnej časti Slovenska používala aj turecká miera aršín. Do zavedenia metrického systému v roku 1876 sa používali uhorské kráľovské a viedenské miery. Z ľudského tela boli odvodené miery prst (ako kráľovská miera mal 19,567 mm), palec alebo cól, dlaň, piaď (vzdialenosť medzi vystretým palcom a malíčkom), stopa (uhorská mala 16 prstov), lakeť, siaha (uhorská kráľovská mala 10 stôp, viedenská bola vzdialenosť medzi prstami rozpažených rúk a mala 6 stôp), krok (v stredoveku 48 prstov). Výkon človeka určoval miery vystrelenie šípom z luku, z pušky, hod kameňom (50-60 m). Formou meradla boli dané miery reťaz, povraz, prút. Mierou dĺžky bola míľa (uhorská mala 8353,6 m). Tradičné miery dĺžky pretrvali po roku 1876 napríklad v domáckej a remeselnej výrobe.
  Description authorJuraj Zajonc
  BooksHúščava, A.: K dejinám najstarších dĺžkových mier na Slovensku. In: Slovenský národopis, roč. 5, 1957, 292-303. Húščava, A.: Poľnohospodárske miery na Slovensku. Bratislava 1972.
  Data source entryTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/dlzkove-miery
  See also hlas
  miery a váhy
  References (3) - Encyclopedic Terms

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.