Number of the records: 1  

To the basket   dúha

 1. Descriptonpo daždi viditeľný oblúk farieb na oblohe; výsledok odrazu a lomu slnečných lúčov v kvapách vody. S dúhou boli spojené mytologické a poverové predstavy, ale i kresťanstvom ovplyvnený výklad jej vzniku ako výrazu božieho sľubu nedopustiť viac na ľudstvo potopu. Staršími prežitkami sú predstavy, že dúha zostupuje z oblohy a pije vodu, aby sa opäť rozpršalo; je mostom medzi nebom a zemou; ak na dúhu človek ukáže prstom, príde oň; všetko živé, čo je v mieste dotyku dúhy so zemou či vodou, dúha vytiahne na oblohu alebo mu vypije krv. Z rozdielneho jasu či šírky farebných pásov dúhy sa zvykla predpovedať úroda (najširší žltý pás – obilniny, zelený – seno) či hrozba vojny (najširší červený pás). Želania pomyslené pri pohľade na dúhu sa mali splniť; vlasy pritom ťahané, mali narásť dlhé.
  Description authorKatarína Popelková
  BooksJakubíková, K.: Duchovná kultúra ľudu. In: Zamagurie. Národopisná monografia oblasti. Zost. J. Podolák. Košice 1972, 195-272. Horváthová, E.: Príroda v svetonázorových predstavách slovenského ľudu. In: Studia academica slovaca, 6, 1977, 161-176.
  Data source entryTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/duha
  See also voda
  dážď
  nebo
  predpoveď
  Zem / zem
  References (1) - Encyclopedic Terms

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.