Number of the records: 1  

To the basket   duch

 1. Descriptonnadprirodzená bytosť patriaca k základným predstavám viery vo všetkých náboženstvách; netelesná časť zväčša konkrétnej mŕtvej osoby oddelená od tela. Predstava ducha je blízka predstave o duši a vznikla v raných štádiách kultúrneho vývoja. V teologickej literatúre je duch nehmotná antropomorfná nadprirodzená bytosť, neobmedzená priestorom ani časom, priepustnej konzistencie, bez prekážok prenikajúca hmotou, nedostupná zmyslovému vnímaniu. Takáto predstava však nezodpovedá predstavám rozšíreným u veriacich, pretože ducha pokladajú za skutočnú bytosť, ktorej telesnosť je subtílnejšia ako predmety v prírode. Ako zlý duch sa na celom Slovensku označovali bližšie neurčené bytosti. V kresťanskom náboženstve jednou z troch hypostáz trojjediného Boha je Duch svätý, zabezpečujúci jeho všadeprítomnosť.
  Description authorĽubica Chorváthová
  BooksPolívka, J.: Súpis slovenských rozprávok I-V. Turčiansky Svätý Martin 1923 - 1931. Horváthová, E.: Duchovná kultúra. In: Horehronie. Ed. J. Mjartan. Bratislava 1974, 328-339. Cibulová, T.: Predstavy o fantastických bytostiach. In: Kovačevičová, S.(ed.): Etnografický atlas Slovenska. Bratislava 1990, 83, mapy 9-11.
  Data source entryTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/duch
  See also duša
  References (8) - Encyclopedic Terms

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.