Number of the records: 1  

To the basket   hlas

 1. Descriptonľuďmi a zvieratami vydávaný zvuk. Vzdialenosť, na ktorú ho počuť, je tradičná dĺžková miera. Podľa starších predstáv bol hlas súčasťou človeka či iného živého tvora, preto sa mu pripisoval aj magický význam. Ak sa človek ohlásil svetlonosovi, víle, vodníkovi či strige, ktorí napodobnili známy hlas, získali nad ním moc. Hlas mohol znemožniť účinnosť niektorých magických úkonov, preto sa pri nich muselo mlčať. Hlas niektorých zvierat a vtákov bol považovaný za veštbu či proroctvo (orákulum): hlas kohúta zaháňal upírov, revenantov a démonov, hlas kuvika oznamoval prítomnosť smrti.
  Description authorKatarína Popelková
  BooksHorváthová, E.: Zvykoslovie a povery. In: Slovensko. Ľud – II. časť. Bratislava 1975, 985-1030. Horváthová, E.: Príroda v svetonázorových predstavách slovenského ľudu. In: Studia academica slovaca, 6, 1977, 161-176.
  Data source entryTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/hlas
  See also démon
  revenant
  vtáky
  vodník
  víla
  upír
  svetlonos
  mlčanie
  miery a váhy
  magické úkony
  kohút
  hluk
  dĺžkové miery
  striga
  References (6) - Encyclopedic Terms

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.