Number of the records: 1  

To the basket   hluk

 1. Descriptonzhluk zvukov; v tradičnej kultúre magický prostriedok na zaháňanie a ochranu pred zlými silami, duchmi, démonmi. Vyvolávanie hluku (kričanie, trúbenie, rapkanie, plieskanie bičom, búchanie, zvonenie, streľba, spev) bolo súčasťou kalendárnych obyčajov, obradov prechodu, pracovných etáp, keď sa predpokladala zvýšená aktivita zlých síl a potreba ochrany. V poverových predstavách malo ich zahnanie vyvolať prosperitu, plodnosť či zdravie. Pastieri boli zmluvne zaviazaní plieskať bičmi, trúbiť po dedine a na krížnych cestách na stridžie dni, pri prvom výhone dobytka. Noční hlásnici trúbením a spevom zariekali negatívne sily v nočných hodinách. Ochranu pred démonmi zabezpečovalo pri návrate z krstu a pri čepčení nevesty rozbitie hlineného hrnca; po úmrtí aj klopanie, búchanie na stajňu, úle (aby si dobytok a včely nevzal zomretý so sebou). Zvonenie zvonov bolo prostriedkom na rozháňanie búrky a krupobitia, ktoré podľa povery spôsobuje čert, černokňažník. Vo väčšine obyčajových situácií malo vyvolávanie hluku zahmlený cieľ, pôvodný ochranný zmysel upadol do zabudnutia, zdôrazňovali sa pozitívne účinky. Hlukom sa odháňala aj škodná zver, hlodavce a hmyz z polí a príbytkov.
  Description authorViera Feglová
  BooksHorváthová, E.: Výročné a príležitostné zvyky. In: Mjartan, J. (ed.). Horehronie II. Bratislava 1974, 285. Feglová, V., Leščák, M.(zost.): Pramene k tradičnej duchovnej kultúre Slovenska. Bratislava 1995.
  Data source entryTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/hluk
  See also bič
  fašiangy
  rapkáč
  úľ
  pastier
  stridžie dni
  smrť
  krupobitie
  krížne cesty
  hmyz
  čert
  čepčenie
  búrka
  Biela sobota
  hlásnik
  černokňažník
  References (12) - Encyclopedic Terms

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.