Number of the records: 1  

To the basket   hmyz

 1. Descriptonskupina článkonožcov (latinsky Insecta). V tradičných predstavách súvisel zväčša s predpoveďami úrody a počasia, ale i s veštbami. Veľmi vysoké mraveniská znamenali príchod tuhej zimy; mnoho ôs predpovedalo veľa snehu; ak bolo na jar veľa svrčkov, v lete malo byť veľa komárov či málo obilia. Slnečné počasie sa dalo čakať, ak silno svietili svätojánske mušky. Dážď mal prísť, ak štípali včely a muchy, mušky lietali v rojoch, mravce vo veľkom množstve tiahli cez cestu. Obyvateľov domu, kde počuli červotoča či svrčka, čakalo nešťastie. Pri stavbe domu sa tesári nesmeli porezať, lebo kvapky krvi by priťahovali do domu ploštice. Aby chlapov v lete neštípali muchy, v Honte chodievali na Popolcovú stredu do krčmy a spoločne pili. Mravce a mravenisko v poverových úkonoch symbolizovali štedrosť a pracovitosť: výskyt mravcov v dome sa považoval za šťastie; prosperitný účinok malo mať sypanie mravcov na prahy domov pri jarných mládeneckých obchôdzkach v okolí Nitry.
  Description authorKatarína Popelková
  BooksDobšinský, P.: Slovenské obyčaje, povery a čary. Bratislava 1993, 116 a 121. Horváthová, E.: Materiály zo zvykoslovných a poverových reálií na Hornom Spiši. In: Slovenský národopis, roč. 19, 1972, 484-503. Horváthová, E.: Zvyky a obrady. In: Hont : Tradície ľudovej kultúry. Zost. J. Botík. Banská Bystrica 1988, 468-548.
  Data source entryTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/hmyz
  See also Popolcová streda
  veštenie
  predzvesť
  predpoveď
  obchôdzky
  kult predkov
  duša
  dážď
  Štedrý večer
  zvyky pri stavbe domu
  References (9) - Encyclopedic Terms

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.