Number of the records: 1  

To the basket   holub

 1. Descriptonvták z čeľade holubovitých (latinsky Columbidae) chovaný ako hospodárske a okrasné zviera. Na dedinách, najmä v okolí Bratislavy, Trnavy, Myjavy i na Považí, sa jeho chov rozvíjal od 2. polovice 19. storočia. Holuby chovali v holubníkoch a kŕmili spolu s hydinou. Účelom chovu bolo spestrenie mäsitej stravy. Chov holubov bol i prejavom majetnosti. V tradičných predstavách bol holub, najmä biela holubica, symbolom duše človeka, v kresťanstve Ducha svätého. Z toho vychádzal názor, že holub chráni dom pred úderom blesku. Biely holub, napríklad vo sne, bol považovaný za predzvesť smrti. Zo spojenia predstavy duše v podobe holuba a obrazu páru holubov ako symbolu lásky a stálosti, vychádzalo ich zobrazovanie na náhrobníkoch i výskyt v ľúbostných piesňach a poézii. Mladý živý holub, priviazaný k pupku, mal z tela vytiahnuť žltačku. Krv holuba sa používala pri liečení bradavíc.
  Description authorJuraj Zajonc
  BooksHoluby, J. Ľ.: Národopisné práce. Zostavil J. Mjartan. Bratislava 1958. Olejník, J.: Fauna vo zvykoch a obyčajoch našich predkov. In: Vysoké Tatry, roč. 20, 1981, 23-25. Danglová, O.: Dekor/ symbol. Dekoratívna tradícia na Slovensku a európsky kontext. Bratislava 2001.
  Data source entryTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/holub
  See also bradavica
  duša
  krv
  predzvesť
  smrť
  holubník
  náhrobník
  References (6) - Encyclopedic Terms

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.