Number of the records: 1  

To the basket   kohút

 1. Descriptonsamec kury domácej z rodu hrabavcov (latinsky Galliformes) patriaci na Slovensku k doma chovaným zvieratám. V tradičných predstavách sa mu pripisovala ochranná a veštecká funkcia, symbolizoval i plodnosť a bojovnosť. Jeho zobrazenie bolo časté v ľudovom výtvarnom umení i folklóre. Ako symbol plodnosti zvykli kohúta darovať pri narodení dieťaťa a pri svadbách, bol tiež obradovým jedlom. Kohútie kikiríkanie ohlasovalo začiatok dňa a malo zahnať démonov noci (kohút zaspieval a čert sa hneď na kolomaž rozlial). Jeho drevené a kovové plastiky dávali kalvíni na veže a štíty domov na ochranu pred požiarom, s ktorým sa stotožňoval červený kohút (červený kohút sa mu dostal na strechu). Zo správania alebo aj farby kohúta sa odvodzovali predpovede a veštby: ak vyletel na plot, malo byť pekne, ak hrabal na hnoji alebo veľa kikiríkal, malo pršať; kikiríkanie pred dverami predpovedalo zvadu v dome, trojnásobné kikiríkanie na pravé poludnie smrť gazdu; biely kohút odháňal hlodavce, čierny ochraňoval dom pred požiarom.
  Description authorKatarína Popelková
  BooksHorváthová, E.: Zvykoslovie a povery. In: Slovensko. Ľud – II. časť. Bratislava 1975, 985-1030. Bednárik, R.: Duchovné základy ľudového staviteľstva. Martin 1944.
  Data source entryTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/kohut
  See also čert
  kurín
  zvyky pri stavbe domu
  veštenie
  vajce
  upír
  predpoveď
  oheň
  démon
  dar
  revenant
  References (10) - Encyclopedic Terms

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.