Number of the records: 1  

To the basket   kométa

 1. Descripton(ohnivá metla, vlasatica) vesmírne teleso sprevádzané rojom drobných častíc, ktoré na nočnej oblohe vytvárajú pre pozorovateľa efekt chvosta, pozorovateľné iba veľmi výnimočne, často s odstupom viacerých desaťročí. Pre svoju neobvyklosť sa tento jav v tradičných predstavách o prírode vysvetľoval ako predzvesť nešťastia, hrozba vojny či epidémie. Kométou je vlastne aj vianočná hviezda ako súčasť betlehemu či rekvizita v ľudových vianočných hrách.
  Description authorKatarína Popelková
  BooksHorváthová, E.: Príroda v svetonázorových predstavách slovenského ľudu. In: Studia academica slovaca, 6, 1977, 161-176. Holuby, J. Ľ.: Národopisné práce. Zost. J. Mjartan. Bratislava 1963, 369-371.
  Data source entryTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/kometa
  See also hviezda
  meteor
  nebo
  betlehem
  References (1) - Encyclopedic Terms

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.