Number of the records: 1  

To the basket   kominár

 1. Descripton(kochniar) osoba zabezpečujúca čistenie a opravu komínov. Kominárstvo ako zamestnanie vzniklo z bezpečnostných dôvodov vo väčších európskych mestách už v stredoveku, na území Slovenska sa spomína od 17. storočia. V európskej kultúre je kominár symbolom šťastia: ak sa ho človek dotkne tromi prstami, alebo ak sa drží gombíka na svojom odeve pozerajúc na kominára, splní sa mu želanie; jeho novoročný vinš sa má splniť. Základom týchto povier je zrejme povaha práce kominárov – na jednej strane to bola reálna preventívna protipožiarna ochrana obydlí a majetku, na strane druhej prichádzal kominár do styku s ohňom, dymom a sadzami, teda s magickými očistnými prvkami, o ktorých sa verilo, že odpudzujú zlo a tým vytvárajú priestor pre dobro a šťastie. Patrónom kominárov bol svätý Florián. V niektorých mestách (napríklad v Levoči, Brezne) kominársky majster slávnostne otváral fašiangovú plesovú sezónu. V dedinskom prostredí sa do súčasnosti ako maska vyskytuje vo fašiangovom sprievode. S jeho vyobrazením (často spolu s ďalšími symbolmi šťastia ako štvorlístok, podkova alebo prasiatko) sa možno stretnúť na novoročných blahoželaniach a v kalendároch. Figúrka kominára sa používa ako amulet pre šťastie.
  Description authorEva Riečanská
  BooksHorváthová, E.: Rok vo zvykoch nášho ľudu. Bratislava 1986. Špiesz, A.: Remeslo na Slovensku v období existencie cechov. Bratislava 1972.
  Data source entryTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/kominar
  See also kominárstvo
  vinš
  oheň
  očistná mágia
  maska
  kalendár
  amulet
  Florián
  komín
  metla
  fašiangy
  References (3) - Encyclopedic Terms
  (1) - Digital Objects

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.