Number of the records: 1  

To the basket   kresťanské sviatky

 1. Descriptonkomplex sviatkov kresťanského cirkevného roka, ktorý sa začína prvou adventnou nedeľou (štyri nedele pred Štedrým dňom) a končí nasledujúci rok nedeľou Krista Kráľa (nedeľa pred prvou adventnou nedeľou). Pripomínajú život Krista a svätcov na zemi. Sú buď pohyblivé (Veľká noc, Turíce) alebo viazané na konkrétny deň kalendára (Vianoce, dni svätcov). Najstarším je sviatok Epifánie alebo Zjavenia Pána (Traja králi). Ekumenický koncil v Nice v roku 325 stanovil a tiež prispel ku konštituovaniu viacerých kresťanských sviatkov. Ich kalendár bol sformovaný v období do pontifikátu pápeža Gregora XIII., ktorý v roku 1582 reformoval juliánsky kalendár. Sviatky kresťanských cirkví podľa rímskej tradície začínali večer pred dňom samotného sviatku (vigília). Vo sviatok bola povinná účasť veriacich na bohoslužbách a zakázané manuálne práce. K termínom kresťanských sviatkov, ktoré na Slovensku tvorili súčasť tradičnej kultúry, sa viazali aj úkony vychádzajúce z predkresťanského svetonázoru (veľkonočná oblievačka). Ich symbolický význam sa prenášal napríklad aj do výtvarného prejavu (prispôsobenie farby tradičného sviatočného odevu liturgickým farbám daného sviatku).
  Description authorEleonóra Klepáčová
  BooksLennartz, J.: Cirkevný rok v jeho sviatkoch a zvykoch. Trnava 1936. Adam, A.: Liturgický rok. Praha 1998. Berger, R.: Liturgický slovník. Praha 2008, 230-233.
  Data source entryTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/krestanske-sviatky
  See also Traja králi
  Veľká noc
  Vianoce
  kalendár
  pôst
  vigília
  sviatočný odev
  advent
  Turíce
  References (4) - Encyclopedic Terms