Number of the records: 1  

To the basket   kruh

 1. Descriptonuniverzálny symbol celistvosti, Slnka, boha, dobra. Vnútro kruhu predstavuje sakralizovaný priestor, kruh nekonečno bez začiatku a konca. Kruh s bodkou v strede symbolizuje dokonalosť, dva koncentrované kruhy Slnko a Mesiac, tri kruhy minulosť, prítomnosť, budúcnosť alebo zem, vzduch, vodu alebo tri svety – zem, nebo, peklo. Dvojitý kruh je symbolom muža a ženy, lásky a poznania. Od kruhu sa odvodzuje aj symbolika určitých predmetov (veniec, prsteň), kvetov (ruža, ľalia). V obradoch predstavuje chránený alebo magicky aktívny priestor, ktorý treba uzatvoriť. Magický kruh sa vyznačoval vodou, vápnom, svätenou vodou, svätenou kriedou, vysypával popolom, hlinou, pieskom, vyorával pluhom. Podľa poverových predstáv ochrannú funkciu malo aj obchádzanie určitého priestoru v tradíciou určených dňoch (obchôdzky, svadba); v nebezpečných situáciách, napríklad požiaru, vytvorenie kruhu uzamykalo oheň; obkrúžením liečivými odvarmi, niťou mali zmiznúť bradavice.
  Description authorViera Feglová
  BooksDanglová, O.: Dekor/ symbol. Dekoratívne tradície na Slovensku a európsky kontext. Bratislava 2001, 21-25. Václavík, A.: Výroční obyčeje a lidové umění. Praha 1959, 398. Dobšinský, P.: Slovenské obyčaje, povery a čary. Bratislava 1993, 102.
  Data source entryTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/kruh
  See also Marek
  ornament
  ruža
  prsteň
  sväteniny
  priesť
  popol
  obchôdzky
  obchádzanie
  bradavica
  svadba
  References (11) - Encyclopedic Terms
  (4) - Digital Objects

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.