Number of the records: 1  

To the basket   krupobitie

 1. Descripton(grod, kamenec, krúpy, ľadovec) atmosférické zrážky v podobe ľadových krúp. V roľníckom hospodárstve ide o obávaný jav, čo sa v tradičnej kultúre prejavilo v množstve poverových zákazov a úkonov na jeho odvrátenie či zastavanie. Podľa tradičných predstáv mohlo byť vyvolané božím hnevom alebo porušením niektorého zo zákazov zameraných proti pôsobeniu zlých síl (napríklad zvonenie na kostolných zvonoch samovrahovi alebo chodenie šestonedieľky po dedine). Na juhozápadnom Slovensku verili, že krúpy donáša rarášek. Pred krupobitím mali polia ochrániť do zeme zapichnuté posvätené bahniatka, ale aj kňazské obchôdzky chotára a polí so sviatosťou, v Komjaticiach napríklad aj so sprievodom veriacich na deň Marka (25. apríl). V doline Hornádu dievčatá ľadové krúpy zberali a tri razy si nimi umyli tvár, aby boli krásne.
  Description authorKatarína Popelková
  BooksHorváthová, E.: Príroda v svetonázorových predstavách slovenského ľudu. In: Studia academica slovaca, 6, 1977, 161-176. Horváthová, E.: Zvykoslovie a povery. In: Slovensko. Ľud – II. časť. Bratislava 1975, 1026. Václavík, A.: Podunajská dedina v Československu. Bratislava 1925, 262.
  Data source entryTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/krupobitie
  See also úroda
  búrka
  šestonedieľka
  sväteniny
  zmok
  Kvetná nedeľa
  vádzka
  References (6) - Encyclopedic Terms

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.