Number of the records: 1  

To the basket   liečebné prostriedky

 1. Descriptonprostriedky na obnovenie zdravia. V tradičnom liečení sa používali na základe praktických racionálnych skúseností i podľa iracionálnych predstáv o ich pôsobení. Výber prostriedkov (živočíšnych, rastlinných a nerastných), liečiv, závisel od príčiny choroby a použitých liečebných praktík. Mnohé boli aj prostriedkami na ochranu zdravia. Viera v magickú silu sa okrem nich vzťahovala aj na predmety získané, pripravené a použité podľa magických princípov: napríklad odvar na kúpanie pri priesti varili v prvom hrnci od hrnčiara-prvorodenca, papuča na okurovanie zvierat pri urieknutí musela byť od Rómky. Pri liečebných praktikách sa používali aj sväteniny (voda, krieda, kúsok kňazskej štóly). Magické prostriedky mali pôsobiť na chorobu v negatívnom zmysle (vlastný výkal na lišaj a podobne). Najväčšiu zložku liečebných prostriedkov tvorili liečivé rastliny. Zo živočíšnych liečiv sa používal bravčový, hadí, líščí, psí, jazvečí, medvedí tuk samostatne i ako základ hojivých mastí, živé a mŕtve zvieratá, ich kosti, mäso, krv, koža, vajcia, med, mlieko a podobne. Špeciálne použitie mali ľudské a zvieracie výkaly. Použitie nerastných liečebných prostriedkov vychádzalo z viery v očistnú silu vody, zeme (napríklad po údere bleskom zakopali človeka do hliny, aby blesk vytiahla) i z racionálnych názorov. Liečivá pripravoval zväčša sám liečiteľ alebo suroviny získaval od iných osôb, v lekárni, od olejkárov. Ich sortiment obsahoval 20–40 druhov liečiv, najmä oleje (balzam), masti (najmä z jazvečieho a medvedieho sadla), kamenné mlieko (rozriedený prach z kvapľov) a iné. Aby pôsobili, nesmeli sa podľa tradičných názorov klásť na stôl a nesmelo sa za ne ďakovať.
  Description authorJuraj Zajonc
  BooksHorváthová, E.: Ľudové liečenie. In: Horehronie II. Kultúra a spôsob života ľudu. Zostavil J. Mjartan a E. Plicková. Bratislava 1974, 301-322. Jakubíková, K.: Ľudové liečenie. In: Zamagurie. Národopisná monografia oblasti. Zostavil J. Podolák. Košice 1972, 263-269.
  Data source entryTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/liecebne-prostriedky
  See also bradavica
  suchoty
  sväteniny
  urieknutie
  vred
  výkal
  zariekanie
  zelinkár
  zimnica
  živé vlasy
  zlomenina
  žltačka
  epilepsia
  cholera
  slintačka
  prvotiny
  búrka
  čemer
  horúčka
  hostec
  lámka
  liečebné praktiky
  liečivé rastliny
  lišaj
  mádra
  mágia slova
  mor
  porobenie
  priesť
  liečiteľ
  References (14) - Encyclopedic Terms

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.