Number of the records: 1  

To the basket   liečivé rastliny

 1. Descriptonrastliny používané na ochranu a obnovenie zdravia. V tradičnom liečení sa používali najmä divorastúce, menej pestované rastliny, a to buď na základe racionálnych poznatkov alebo iracionálnych predstáv o ich účinkoch. Používali sa napríklad na princípe homeopatie (žlté kvety pri žltačke), dodržiavania rodového princípu (ženy pri suchotách užívali odvar z okrúhlych a muži zo špicatých listov jablčníka). Z účelu použitia často vychádzali aj názvy rastlín: na bradavice a zastavenie krvácania bradavičník, krvavník (lastovičník), na čistenie rán čistec a podobne. Používali sa vo forme obkladov, odvarov na pitie, kúpanie, inhalovanie. Boli zložkou liečivých mastí, olejov, zmesí na okurovanie. Pri magickej ochrane zdravia ich zašívali do odevu, kládli do obuvi, vešali v obydlí. Podľa tradičných názorov sa účinnosť rastlín zvyšovala ich zberom v určitých dňoch: na Juraja (24. apríl), svätojánske zeliny na Jána (24. jún), v noci na Petra a Pavla (29. jún), na sviatok Panny Márie Zelnej (15. august) a pod. Pôsobenie rastlín zvyšovalo aj ich posvätenie (na Pannu Máriu Zelnú, na Kvetnú nedeľu, na oltárikoch na Božie telo). Okrem všeobecne rozšíreného zberu a použitia na vlastnú potrebu sa zberu rastlín spolu s liečením venovali zelinkári. Poddanskou povinnosťou bol od 16. storočia zber rastlín pre kláštornú lekáreň v Kláštore pod Znievom a od 17. storočia pre feudálnu vrchnosť na lietavskom a oravskom panstve. Poznatky o liečivých rastlinách sa odovzdávali ústne i v receptároch, obsahujúcich aj poznatky kláštorného liečiteľstva. Zber liečivých rastlín sa zintenzívnil, najmä na západom Slovensku, aj pod vplyvom publikácie Malý zelinár (1793) od Juraj Fándlyho. Pestovanie sa v 19. storočí rozvinulo na Záhorí pôsobením farára Jozefa Agnelliho.
  Description authorJuraj Zajonc
  BooksHoluby, J. Ľ.: Národopisné práce. Zostavil J. Mjartan. Bratislava 1958. Horváthová, E.: Ľudové liečenie. In: Horehronie II. Kultúra a spôsob života ľudu. Zostavil J. Mjartan a E. Plicková. Bratislava 1974, 301-322. Jakubíková, K.: Ľudové liečenie. In: Zamagurie. Národopisná monografia oblasti. Zostavil J. Podolák. Košice 1972, 263-269.
  Data source entryTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/liecive-rastliny
  See also Božie telo
  suchoty
  sväteniny
  urieknutie
  vred
  zelinkár
  zimnica
  živé vlasy
  zlomenina
  žltačka
  mariánske sviatky
  Ján Krstiteľ
  Kvetná nedeľa
  epilepsia
  slintačka
  priesť
  porobenie
  Juraj
  Pavol
  Peter
  čemer
  homeopatia
  horúčka
  hostec
  lámka
  lišaj
  mádra
  magické rastliny
  mor
  okurovanie
  cholera
  References (11) - Encyclopedic Terms

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.