Number of the records: 1  

To the basket   mačka

 1. Descripton1. drobný dravec (z čeľade s latinským názvom Felidae) chovaný ako domáce zviera na chytanie hlodavcov. V tradičných predstavách symbol zla, nepoddajnosti. Ešte začiatkom 20. storočia bola napríklad rozšírená viera, že pomocou kosti z mačky sa človek stane neviditeľným. Podľa slovenských poverových rozprávaní sa strigy (bosorky) premieňali na mačky a stretávali sa o polnoci na krížnych cestách či na mostoch nad potokmi. Ak niekto zranil či udrel strigu premenenú na mačku, po nadobudnutí ľudskej podoby jej ostali viditeľné zranenia. Strigy v podobe mačky odoberali kravám mlieko (na Spiši i v Honte sa verilo, že ako mačky vnikali na Veľký piatok do maštalí), ale aj inak škodili ľuďom. Preto sa cudzie mačky z dvora odháňali. Správanie mačky sa vykladalo ako veštba a predpoveď: keď chodila v noci po streche, malo byť pekne; na koho sa pri umývaní pozerala, mal v ten deň plakať; ak ležala v strede izby na chrbte alebo sedela v obloku, mal v dome niekto zomrieť; 2. zariadenie zamedzujúce pretočenie oja so záprahom pri prevrátení voza s jarmovým záprahom.
  Description authorKatarína Popelková
  BooksHorváthová, E.: Materiály zo zvykoslovných a poverových reálií na Hornom Spiši. In: Slovenský národopis 1972, č. 3, 484-503. Horváthová, E.: Príroda v svetonázorových predstavách slovenského ľudu. In: Studia academica slovaca, 6, 1977, 161-176. Horváthová, E.: Tradičná duchovná kultúra. In: Michálek, J. a kol.: Ľud Hornádskej doliny. 233-294.
  Data source entryTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/macka
  See also jarmo
  krížne cesty
  liečebné prostriedky
  predpoveď
  predzvesť
  stridžie dni
  zvyky pri stavbe domu
  magické prostriedky
  striga
  References (7) - Encyclopedic Terms

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.