Number of the records: 1  

To the basket   magické úkony

 1. Descriptončinnosti vykonávané na princípe mágie so zámerom ovplyvniť zdravie, osobný, rodinný, hospodársky život a prírodu. Tvorili podstatnú zložku čarov, obradov, liečebných praktík a veštieb. Používali sa pri nich magické prostriedky získané presne určeným spôsobom a na určenom mieste, spravidla sa dodržiaval presný čas (určitá fáza mesiaca, prvé jarné hrmenie a iné) i miesto realizácie (napríklad tam, kde slnko nezasvieti, na prahu domu). V rámci jednej skupiny týchto úkonov sa očakávaný výsledok dosiahol bez uškodenia inej osobe: aby sa privolal dážď, museli dievčatá nabrať do úst vodu, prekročiť tri potoky a vodu vypustiť na žeravé uhlíky (Gemer). V druhej skupine sa cieľ dosiahol na úkor iných: aby gazdiná preniesla časť znášky vajec cudzích sliepok na vlastné, vložila na Štedrý večer do kurína triesky z dreva nazbierané v cudzom dvore pri kláte. Pri úkonoch zameraných na liečenie mali významnú úlohu magické čísla a presne určený spôsob správania, napríklad prežehnávanie sa, modlenie či mlčanie: pri liečení urieknutého dieťaťa žena hádzala pri ňom žeravé uhlíky do nádoby s vodou, rátala od desiatich nazad do jednej, pomodlila sa otčenáš, potom uhlenkovou vodou dieťa umyla na čele a niekoľko kvapiek mu nakvapkala do úst (juhozápadné Slovensko).
  Description authorKatarína Popelková
  BooksKosová, M.: Magické usmrcovanie protivníka na diaľku. (Rozbor úkonu imitačnej mágie.) In: Slovenský národopis, roč. 21, 1973, 513-533. Horváthová, E.: Zvykoslovie a povery. In: Slovensko. Ľud – II. časť. Bratislava 1975, 985-1030. Václavík, A.: Podunajská dedina v Československu. Bratislava 1925, 264.
  Data source entryTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/magicke-ukony
  See also Štedrý večer
  čarovanie
  liečebné praktiky
  mágia
  magické čísla
  mlčanie
  urieknutie
  veštenie
  magické prostriedky
  References (24) - Encyclopedic Terms

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.