Number of the records: 1  

To the basket   medveď

 1. Descripton1. (latinsky Ursus arctos) dravec z čeľade medveďovitých. Zviera lovené do pascí pre sadlo využívané v ľudovom liečiteľstve. V tradičných predstavách bol symbolom fyzickej sily. Pretože zimu prespí, bol aj symbolom znovuzrodenia. Mal odpudzovať škodlivé sily i čary; jeho podobu nemohli mať démoni ani čarodejníci. V rozprávkach sa spomína príbuznosť medveďov s ľuďmi, spolužitie medveďa a ženy, zakliatie ľudí na medvede, súboj medveďa s čertom končiaci víťazstvom medveďa, i medveď ako vládca lesných zvierat; 2. zvieracia maska – muž v prevrátenom kožuchu alebo obkrútený povrieslami, vedený na reťazi. Bola prvkom obchôdzok Mikulášov, vianočných hier a fašiangových sprievodov.
  Description authorKatarína Popelková
  BooksHorváthová, E.: Rok vo zvykoch nášho ľudu. Bratislava 1986. Horváthová, E.: Príroda v svetonázorových predstavách slovenského ľudu. In: Studia academica slovaca, 6, 1977, 161-176. Olejník, J.: Prežitky kultu medveďa v oblasti Vysokých Tatier. In: Vysoké Tatry, roč. 17, 1978, č. 6, 22-24.
  Data source entryTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/medved
  See also pasca
  maska
  obchôdzky
  zakliatie
  fašiangy
  Mikuláš
  References (4) - Encyclopedic Terms