Number of the records: 1  

To the basket   narodenie

 1. Descriptonpríchod človeka na svet. V tradičnej kultúre späté s obradmi, obyčajovými úkonmi, poverami a etickými normami, ktoré sú súčasťou rodinných obyčajov. Kresťanské obrady boli ešte v 16.–17. storočí pociťované ako duplicitné alebo zbytočné, keďže základné funkcie plnili aktívne fungujúce ľudové obrady. Obyčaje pri narodení dieťaťa obsahujú niekoľko etáp. Prvou je obdobie pred počatím. Podľa starších predstáv bolo možné ovplyvniť fyzické a duševné vlastnosti dieťaťa. Už slobodné dievčatá museli rešpektovať niektoré zákazy. Zabezpečenie zdravého potomstva a ľahkého pôrodu bolo súčasťou svadobných obradov. Druhou etapou bolo obdobie tehotenstva. Najmä jeho prvé mesiace sa považovali za rozhodujúce pre zdravie, vzhľad a charakter dieťaťa. Tretia etapa sa začala narodením dieťaťa, pri ktorom sa opäť aktívne snažili ovplyvniť jeho budúcnosť a zistiť, aký osud ho očakáva. Život dieťaťa sa členil na viacero etáp. Prvá bola vymedzená pôrodom a prvým kúpeľom novorodenca, ktorý bol príležitosťou pre magické úkony, zabezpečujúce žiaduce vlastnosti dieťaťa. Ďalším medzníkom boli obrady prijímania novorodenca do cirkevnej obce a do spoločnosti. Mnohé poverové úkony a zákazy, ktoré sa viazali k rodičke a dieťaťu, mali racionálnu podstatu, no vysvetľovali sa na základe mágie. Rodením v pôrodniciach, najmä počas druhej polovice 20. storočia, zanikla časť úkonov, ktoré boli založené na poverových a magických. predstavách. Pretrvali obrady a obyčaje zamerané na prijatie dieťaťa do rodiny a spoločnosti.
  Description authorZuzana Beňušková
  BooksJakubíková, K.: Rodinné obyčaje. In: Tradície slovenskej rodiny. Zost. M. Botíková. Bratislava 1977, 161-188. Horváthová, E.: Zvyky a obrady. In: Hont. Tradície ľudovej kultúry. Zost. J. Botík. Martin 1988, 468-548. Mjartan, J.: Hornonitrianske zvyky pri narodení. Horná Nitra 6. 1974, 53-88.
  Data source entryTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/narodenie
  See also čepček
  krst
  krstní rodičia
  tehotenstvo
  rodička
  pôrodná baba
  pôrod
  počatie
  obrad
  novorodenec
  mágia
  krstiny
  vádzka
  References (11) - Encyclopedic Terms
  (2) - Digital Objects

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.