Number of the records: 1  

To the basket   narodeniny

 1. Descriptonoslavy pri príležitosti výročia narodenia. V minulých storočiach sa oslavovali len v bohatších šľachtických a meštianskych rodinách. V dedinskom prostredí Slovenska sa im nevenovala pozornosť. V 20. storočí sa oslavy narodenín postupne rozšírili, najprv u dedinskej inteligencie, viac v evanjelickom a. v. ako v rímskokatolíckom prostredí. Spočiatku sa k tejto príležitosti posielali písomné blahoželania na ozdobných pohľadniciach, neskôr sa zaužívali aj osobné blahoželania a oslavy. Obradová stránka osláv nie je rozvinutá. Podstatou je blahoželanie (bozk, podanie ruky, slovný prejav), prípitok, dar a pohostenie. Zvláštna pozornosť sa venuje narodeninám detí (torta s počtom sviečok podľa veku, ktoré oslávenec sám zháša a dary). Hoci je to najmä rodinný sviatok, v súčasnosti sa zaužívali aj oslavy v kruhu rovesníkov dieťaťa (pozvaných do domu alebo v prostredí materskej školy). Mládež oslavuje tiež najmä s rovesníkmi, dospelí medzi priateľmi, spolupracovníkmi alebo v inej inštitúcii (v spolku, klube dôchodcov). Zvlášť slávnostný ráz majú oslavy jubileí – päťdesiatin a ďalších okrúhlych výročí.
  Description authorKornélia Jakubíková
  BooksJiřikovská, V.: Úvaha o současné formě a obsahu rodinných oslav jmenin a narozenin ve Středních Čechách. In: Čas života. Ed. V. Frolec, Brno 1985, 188-196.
  Data source entryTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/narodeniny
  See also dar
  narodenie
  prípitok
  References (5) - Encyclopedic Terms

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.