Number of the records: 1  

To the basket   nebo

 1. Descriptonviditeľná časť oblohy; podľa kresťanskej predstavy miesto posmrtného života veriacich, ktorí zomreli bez hriechov, opak pekla. V ľudovej predstave je Zem obložená hviezdnatým nebom. Otváraním sa neba nazývali zriedkavo sa vyskytujúcu v našich zemepisných šírkach severnú polárnu žiaru. Verilo sa, že na štedrovečernú polnoc sa nebo otvorí: ak to zbadá človek, umývajúci sa vtedy na potoku, môže si žiadať a získať akékoľvek poklady. Slnko, Mesiac, ostatné nebeské telesá a atmosférické javy pozorované na oblohe podľa starších predstáv ovplyvňovali život človeka i dianie v prírode a odrazili sa v množstve racionálnych i poverových praktík. V ústnej prozaickej tradícii Slovenska sa zachovala predstava o troch svetoch: na zemi, pod zemou a nad nebeskou klenbou. Kresťanstvo zaviedlo predstavu o raji v nebi, v ktorom sídli Svätá Trojica, svätí, anjeli a duše ľudí, ktorí zomreli ako dobrí kresťania.
  Description authorKatarína Popelková
  BooksHoluby, J. Ľ.: Národopisné práce. Zost. J. Mjartan. Bratislava 1958, 369. Horváthová, E.: Príroda v svetonázorových predstavách slovenského ľudu. In: Studia academica slovaca, 6, 1977, 161-176. Dobšinský, P.: Slovenské obyčaje, povery a čary. Bratislava 1993, 102.
  Data source entryTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/nebo
  See also dúha
  Mesiac
  peklo
  Slnko
  súhvezdia
  záhrobie
  anjel
  References (7) - Encyclopedic Terms

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.