Number of the records: 1  

To the basket   obrad

 1. Descripton(rituál) odborné označenie osobitnej kategórie obyčajov s najvyšším stupňom normatívnosti, stabilnosti, kolektívnosti, tradičnosti a sankcií za jeho nedodržanie. Obrady sprevádzajú významné udalosti v živote človeka, spoločnosti a prírody (napríklad narodenie, smrť, zimný či letný slnovrat). Ich charakteristickým znakom je odlišnosť od každodennosti a symbolizmus. U účastníkov majú vyvolať určité psychické stavy – city, nálady. Súčasťou obradov sú obradové predmety, odev, jedlá, magické úkony, obradový folklór. Sú späté s náboženstvom, kultom, mágiou, mýtom, ale existujú aj obrady civilné, občianske (napríklad vojenské, politické), ktoré sa označujú ako ceremónia. Zachovávanie obradov pôsobí stabilizujúco a integrujúco na spoločnosť, lebo znamenajú aj manifestovanie uznávaných základných hodnôt danej spoločnosti.
  Description authorKornélia Jakubíková
  BooksJakubíková, K.: Teoretické východiská ku štúdiu obyčajov. In: Slovenský národopis, roč. 28, 1980, 612-621.
  Data source entryTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/obrad
  See also obradové jedlá
  mágia
  narodenie
  obrady prechodu
  obyčaj
  slnovrat
  smrť
  obradový odev
  obradový folklór
  References (5) - Encyclopedic Terms

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.