Number of the records: 1  

To the basket   obrady prechodu

 1. Descripton(iniciácia) ustálené spôsoby správania spojené s prelomovými zmenami biologického, vekového, rodinného, sociálneho stavu jednotlivca, známe zo všetkých kultúr sveta. Sprevádzajú narodenie, dospievanie, uzavretie manželstva a úmrtie, ako aj prijatie za členov náboženských komunít, profesijných spoločenstiev a ďalšie zmeny v spoločenskom postavení jednotlivca (ukončenie vzdelania, odchod do dôchodku). Typickými obradmi prechodu sú svadba a pohreb. Špecifickou zložkou obradov prechodu je iniciácia – formálne prijatie do inej skupiny či prechod do inej kategórie v jej rámci. Na potvrdenie platnosti je nevyhnutná prítomnosť svedkov. V kresťanských spoločenstvách je primárnym iniciačným obradom krst, ďalšími sú napríklad birmovka a konfirmácia. Vo všetkých náboženstvách sú iniciačné prvky prítomné v obradoch vstupu do kňazského stavu. Príkladom iniciácie bolo v minulosti rozšírené prijímanie do mládeneckých a dievockých spolkov, do remeselníckeho cechu, stavovských spoločenstiev a podobne. Ďalšími príkladmi iniciácie sú študentské obrady (stužková, beánia, imatrikulácia, promócia), vojenská prísaha a podobne.
  Description authorEva Riečanská
  BooksGennep, A. van: Přechodové rituály. Systematické studium rituálů. Praha 1997. Feglová, V. - Jakubíková K.: Rodinné obyčaje. In: Stoličná, Rastislava a kol.: Slovensko. Európske kontexty ľudovej kultúry. Bratislava 2000. Mann, A. B.: Obrady prijímania nových členov do trampskej osady. In: Frolec, V. (ed.): Čas života. Lidová kultura a současnost, sv. 10. Brno 1985, 225-240.
  Data source entryTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/obrady-prechodu
  See also dievocký spolok
  svadba
  pohreb
  krst
  birmovka
  študentské obyčaje
  remeselnícke obyčaje
  beánia
  postrižiny
  mládenecký spolok
  vádzka
  References (12) - Encyclopedic Terms

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.