Number of the records: 1  

To the basket   oceľovanie

 1. Descripton(chodenie s oceľou) predvianočná alebo vianočná obchôdzka vinšovníkov – malých chlapcov s kúskom železa alebo s kameňom, ktoré symbolizovali pevnosť, zdravie, silu. Kameň vynášali hospodári na jar na pole v čase siatia, kde mal chrániť úrodu a podľa princípov mágie pôsobiť na jej veľkosť (Šariš, Kysuce). Vinše mali charakter koledy, formou ani obsahom sa nelíšili od vianočných kolied. Prvé dvojveršie sa funkčne viazalo k obchôdzke (Doniesol som vám oceli, aby sa vám hrnce, misky nebili…), ďalšie obsahovali želanie hojnosti, zdravia a šťastia v osobnom živote. Obchôdzka bola rozšírená do polovice 20. storočia v oblastiach stredného Slovenska (Hont, Gemer, Novohrad, Turiec).
  Description authorViera Feglová
  BooksHorváthová, E.: Zvyky a obrady. In: Hont : Tradície ľudovej kultúry. Zost. J. Botík. Banská Bystrica 1988, 468-548. Horváthová, E.: Rok vo zvykoch nášho ľudu. Bratislava 1986.
  Data source entryTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/ocelovanie
  See also siatie
  koledovanie
  obchôdzky
  ochranná mágia
  prosperitná mágia
  vinšovanie
  References (4) - Encyclopedic Terms

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.