Number of the records: 1  

To the basket   ochranná mágia

 1. Descriptonodborné označenie zákazov a praktík cielených na ochranu pred zlými silami, chorobami, prírodnými živlami a nešťastím, tiež apotropajná mágia. Podľa tradičných predstáv na Slovensku platila časť ochranných zákazov len v určitých termínoch (na Valenta – Valentín, 14. február – sa nesmelo priasť ani píliť drevo, lebo by človeku hnisali prsty), iné boli vymedzené pre konkrétne životné situácie: budúca matka sa nemala zadívať na Mesiac, lebo dieťa by sa narodilo so škvrnou v oku; od nepokrsteného dieťaťa matka nesmela odísť, aby ho nevymenila striga a podobne. Aktívnymi formami magickej ochrany bolo používanie ochranných predmetov a znakov, zariekaní a modlitieb. Praktiky sa tradíciou uchovávali v rodinných obyčajoch (pri ochrane gravidnej ženy, šestonedieľky, dojčaťa, nevesty, ale najmä pri úmrtí) i obyčajoch výročných (na Bielu sobotu pri zvonení nabrali v potoku proti prúdu na tri načrenia vodu a vykropili dom a jeho okolie, čo mal byť preventívny prostriedok proti povodni a požiaru), pri rozličných pracovných činnostiach (napríklad okurovaním košiara pred začatím sezóny pasenie oviec) i v konkrétnych životných situáciách (napríklad pri rozhovore o chorobe sa nepovedalo jej meno, ale formula bodaj by spala).
  Description authorKatarína Popelková
  BooksHorváthová, E.: Zvyky a obrady. In: Hont : Tradície ľudovej kultúry. Zost. J. Botík. Banská Bystrica 1988, 468-548. Jakubíková, K.: Duchovná kultúra ľudu. In: Zamagurie. Národopisná monografia oblasti. Zost. J. Podolák. Košice 1972, 231-263. Horváthová, E.: Duchovná kultúra. In: J. Michálek a kol. Ľud hornádskej doliny. Košice 1989, 275.
  Data source entryTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/ochranna-magia
  See also Juraj
  Lucia
  Hromnice
  magické prostriedky
  sväteniny
  ochranné znaky
  ochranné predmety
  mlčanie
  magické úkony
  mágia
  hluk
  Štedrý večer
  striga
  References (19) - Encyclopedic Terms

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.